Pamatdokumenti

Pamatdokumenti

LAF Statūti (2018.gada redakcija)

LAF Sporta Kodekss (2018.gada izmaiņas iezīmētas ar sarkanu)

LAF Ētikas Kodekss

FIA Sporta Kodekss (2014 ENG-LAT_tulkojums)

LAF Sporta meistara kritēriji 2015 – 2019

LAF Treneru sertifikācijas noteikumi

Saskaņā ar statūtiem, par LAF biedru var kļūt tikai juridiskas personas. Lai kļūtu par LAF biedru, juridiskai personai, ievērojot laflicences.lv lietošanas noteikumus, ir jāreģistrējas sistēmā
www.laflicences.lv un jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās ŠEIT.

***

LAF 2019. gada pārskats

***

Biedru sapulces protokols (16.03.2019.)

LAF Sekretariāta budžets 2019.gadam

2020. gada diferencēto biedra naudu nolikums

***

LAF 2018. gada pārskats

***

Atskaites veidlapa par saņemto ziedojumu 2018.gadā

Biedru sapulces protokols (24.02.2018.)

LAF Sekretariāta budžets 2018.gadam

2018.gada LSFP saņemto līdzekļu plānoto izdevumu tāme VBL sports

2018.gada LSFP saņemto līdzekļu plānoto izdevumu tāme VKS ziedojumi

2018.gada atskaite par LVM ziedojumu izlietojumu

***

LAF 2017. gada pārskats

Atskaites veidlapa par saņemto ziedojumu 2017.gadā

2017.gada budžets par LSFP piešķirto finansējumu

***

2016.gada pārskats

Revidenta ziņojums par 2016. gada pārskatu

2015.gada pārskats

2014.gada pārskats

***