Komisijas kontakti

LAF Rallija komisijas padomes sastāvs laika periodam no 2018.-2021. gadam:

Jānis Krastiņš 

Komisijas padomes priekšsēdētājs

Irēna Krastiņa

Sekretāre
Tālr.: +371 29267519
E-pasts: rallijs@laf.lv

Māris Neikšāns

Uldis Hmieļevskis

Roberts Elbakjans

Aldis Pīlēns

Raimonds Strokšs

Andris Šimkus

Normunds Vuguls

Andris Zvingēvics

LAF SAK