Drifta komisija
01.03.2022

LAF Drifta komisijas biedru sapulce norisināsies platformā Zoom

Bilde 40

Latvijas Automobiļu federācijas Drifta komisijas padome sasauc kārtējo biedru sapulci, saskaņā ar LAF Drifta komisijas struktūrvienības nolikuma 4 punktu, šī gada 5. martā, plkst. 12:00, Zoom platformā.

Bilde 40

Darba kārtība
1. Biedru reģistrācija
2. Mandātu komisijas ziņojums par biedru skaitu
3. Drifta komisijas vadītājas E.Berķes atskaite par padarīto darbu no 2018. gada līdz 2022. gada sezonai
4. Komisijas vadītāju kandidātu/a prezentācijas
5. Komisijas vadītāja vēlēšanas
6. Dažādi jautājumi

Zoom sapulces saite:
Tēma: Drifta komisijas biedru pilnsapulce
Laiks: 5. marts, 2022 12:00
 
Pievienojies Zoom sapulcei
https://us02web.zoom.us/j/85693792130?pwd=U2I3bThKaHhmL3cwQThwclBReWIwQT09
 

Saskaņā ar LAF Struktūrvienības Drifta komisijas nolikuma punktu:

3.4. DK Biedru Sapulci veido un tajā ir tiesīgi piedalīties sekojoši biedri:
3.4.1 Personas, kurām ir aktuāla , LAF izdota, sportista gada licence attiecīgajās komisijas
Sporta Disciplīnās;
a) Ja Biedru Sapulci rīko tekošajā gadā no 01.janvāra līdz 30.aprīlim, tad aktuāla
licence ir tā, kas izsniegta par iepriekšēja gada sezonu.
b) Ja Biedru Sapulci rīko tekošajā gadā no 01.maija līdz 31.decembrim, tad aktuāla
licence ir tā, kas izsniegta par tekošā gada sezonu.
3.4.2. Juridiskas personas (sporta klubi un organizācijas), kuri ir pieteikuši (reģistrējuši LAF
biedru uzskaites sistēmā) līdzdalību attiecīgajās Sporta Disciplīnās, biedram – juridiskajai
personai ir viena balss Biedru Sapulcē; Juridiskajām personām ir jābūt apmaksātai LAF
biedra maksai uz esošo gadu.
3.4.3. DK Padomes locekļi un Prezidija locekļi.