Rallija komisija
23.02.2022

LAF Rallija komisijas padome izsludina biedru pilnsapulci

Img 2240 768x512 1

LAF Rallija komisijas padome izsludina biedru pilnsapulci 2022. gada 9. martā, plkst. 18:00 Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, reģistrācija no plkst. 17.30.

Img 2240 768x512 1
Dace Janova / 4rati.lv

Dienas kārtībā: 

  1. Biedru reģistrācija 
  2. Sapulces atklāšana 
  3. Mandātu komisijas ziņojums.
  4. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas
  5. Dienas kārtības apstiprināšana
  6. Atskaites ziņojums – J.Krastiņš
  7. Finanšu atskaite  – J. Krastiņš
  8. Komisijas vadītāju kandidātu prezentācijas
  9. Rallija komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes vēlēšanas
  10. Dažādi

Vismaz 8 biedru atbalstīts LAF Rallija komisijas vadītāja kandidāts var pieteikties līdz 4. martam, rakstot uz e-pastu laf@laf.lv.

Izvilkums no LAF struktūrvienības Rallija komisijas nolikuma:

3.3.      Katram Biedru Sapulces dalībniekiem ir viena balss.

3.4.      RK Biedru Sapulci veido un tajā ir tiesīgi piedalīties sekojoši  biedri:

3.4.1.   Personas, kurām ir aktuāla sportista vai pieteicēja licence 

attiecīgajā gadā (rallijā);

3.4.2.   Juridiskas personas (sporta klubi un organizācijas), kuri ir 

pieteikuši (reģistrējuši LAF biedru uzskaites sistēmā) līdzdalību rallijā, vai arī vismaz viens no tā biedriem ir ar aktuālu licenci rallijā, biedram – juridiskajai personai ir viena balss Biedru Sapulcē;

3.4.3.   rallija sacensību organizatoru pārstāvji;

3.4.4.   vienam sacensību organizatoram ir viena balss Biedru Sapulcē;

3.4.5.   RK Padomes locekļi un Prezidija locekļi;

3.5.      Par izņēmumu gadījumiem, kas nav minēti p.3.4. ar vienkāršu balsu 

vairākumu lemj RK biedru sapulce.

3.6.      Biedrs var piedalīties sapulcē arī ar pilnvarota pārstāvja 

starpniecību.

Pilnvara piedalīties un balsot Biedru Sapulcē izdodama tikai rakstiski. RK biedram – juridiskai personai pilnvaru ir tiesīga izdot šīs juridiskās personas pārstāvēt tiesīgā amatpersona. Biedru Sapulces dalībnieks var būt kā pilnvarotais pārstāvis ne vairāk, kā trīs RK biedriem.