LAF
22.03.2022

LAF biedru pilnsapulce 30. martā, prezidenta amatam tiek virzīts Raimonds Kisiels

01e7fe5eac9e

Latvijas Automobiļu federācijas biedru sapulce 2022. gada 30. martā Biķernieku kompleksās sporta bāzes administrācijas ēkā, S.Eizenšteina ielā 16, Rīgā.

01e7fe5eac9e

Nepieciešamības gadījumā iespējams pilnvarot pārstāvēt biedra intereses citai personai, pilnvara ŠEIT.

Līdz prezidenta kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņam, 21. martam, saņemts viens iesniegums. Raimondu Kisielu izvirzījuši un iesniegumu parakstījuši deviņi biedri: Biedrība “MM Motorsports”, Biedrība “Rally Latvia”, Biedrība “RE Autoklubs”, SIA “Solus”, Biedrība “Master Events”, Biedrība “RAC”, Biedrība “RA EVENTS”, Biedrība “MS Sports”, Biedrība “VAMSK”.

LAF biedru iesniegumā ietverts: “Izvirzām LAF prezidenta amatam Raimondu Kisielu. Uzskatām, ka iepriekšējos gados, Raimonds savas prezidentūras laikā Latvijas Automobiļu federācijai ir devis lieu pienesumu finansiāli, kā arī LAF atpazīstamībai Latvijas un pasaules autosporta sabiedrībā. Pēdējie divi gadi bijuši īpaši izaicinoši gan autosportam, gan sabiedrībai kopumā, tomēr Latvijas Automobiļu federācija ir noturējusi savu līmeni, kā arī ir izveidotas iestrādes turpmākajiem plāniem autosportam Latvijā. Ceram, ka Raimonds Kisiels uzņemsies šos pienākumus pildīt vēl četrus gadus.”

Sapulces darba kārtība:

17.00 – 17.30 Sapulces dalībnieku reģistrācija 

17.30 – 19.30 Sapulces darba kārtībā ietvertie jautājumi:

 1. Sapulces atklāšana
 2. Ziņojums par biedru sapulcē klātesošo biedru skaitu
 3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
 4. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
 5. LAF Prezidenta R.Kisiela atskaite par 2021. gadu
  1. LAF sekretariāta 2021. gada budžeta pārskats un 2022. gada budžeta projekts
  2. LAF zvērināta revidenta ziņojums par LAF 2021. gada pārskatu
 6. LAF Prezidenta kandidātu uzstāšanās
 7. LAF Prezidenta vēlēšanas
 8. LAF Kodeksa grozījumi
 9. Citi jautājumi
 10. LAF Statūtu labojumi
 11. LAF Apelācijas tiesas un tiesas priekšsēdētāja ievēlēšana

Informāciju sagatavoja:

LAF Prese