LAF
25.02.2022

#StandWithUkraine

Ukrainian Flag In The Wind On Blue Sky Background. Large National Yellow Blue Flag Of Ukraine. Big Ukrainian State Banner

Latvijas Automobiļu federācija nosoda Krievijas Federācijas īstenoto militāro agresiju pret Ukrainu, tās iedzīvotājiem un valsts neatkarību.

Drošības apsvērumu dēļ aicinām LAF sportistus nedoties un nepiedalīties sporta pasākumos Krievijas Federācijā.

Latvijas Automobiļu federācija ir gatava sniegt atbalstu mūsu draugiem, autosportistiem no Ukrainas!

Ukrainian Flag In The Wind On Blue Sky Background. Large National Yellow Blue Flag Of Ukraine. Big Ukrainian State Banner
Ukrainian flag in the wind on blue sky background. Large national yellow blue flag of Ukraine. Big Ukrainian state banner.