LAF
15.11.2021

Sporta aktivitātes no 15. novembra

Sports Pec 15.11 Video

Kā informē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), sporta jomā pēc mājsēdes beigām – no 15. novembra, pamatā tiek saglabātas prasības, kas bija spēkā laika posmā no 11. oktobra līdz 20. oktobrim, proti, sporta pasākumi – treniņi un sacensības varēs notikt epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā), izņemot starptautiskās sacensības.

Sports Pec 15.11 Video

Epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā) turpmāk būs jānorisinās visām sporta sacensībām, tajā skaitā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām.

Vienlaikus prasību par darbību epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā) tiks attiecināta arī uz Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu, kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņu norisi.

Vienīgais izņēmums, kad sporta sacensības drīkstēs norisināties epidemioloģiski daļēji drošā vidē (dzeltenajā režīmā), turpmāk būs tikai attiecībā uz starptautiskiem sporta pasākumiem, turklāt tikai gadījumā, ja tiks nodrošināta to norise tā sauktajā “burbuļa formātā”. Tas paredz visu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīgu nošķiršanu no pārklāšanās ar sacensību organizēšanā un norisē neiesaistītām personām, regulāru visu personu (arī personu ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) testēšanu pret Covid-19, un citu sacensību drošības protokolā Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai noteikto prasību izpildi. Prasība ievērot “burbuļa formātu” attiecināma arī uz Latvijas sportistiem, kā arī ikvienu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu no Latvijas.

Lai mazinātu Covid-19 izplatību sporta sacensību skatītāju vidū, papildus tiek noteikta prasība, ka skatītāji sporta sacensību norises laikā arī pārtraukumos nevarēs pārvietoties.

MK rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pieejams ŠEIT

MK noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieejami ŠEIT