LAF
01.03.2022

Latvijas Automobiļu federācijas prezidijs izsludina biedru sapulci

Laf Slider 2 2

Latvijas Automobiļu federācijas prezidijs izsludina biedru sapulci 2022. gada 30. martā Biķernieku kompleksās sporta bāzes administrācijas ēkā, S.Eizenšteina ielā 16, Rīgā.

17.00 – 17.30 Sapulces dalībnieku reģistrācija 

17.30 – 19.30 Sapulces darba kārtībā ietvertie jautājumi:

 1. Sapulces atklāšana
 2. Ziņojums par biedru sapulcē klātesošo biedru skaitu
 3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
 4. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
 5. LAF Prezidenta R.Kisiela atskaite par 2021. gadu
  1. LAF sekretariāta 2021. gada budžeta pārskats un 2022. gada budžeta projekts
  2. LAF zvērināta revidenta ziņojums par LAF 2021. gada pārskatu
 6. LAF Prezidenta kandidātu uzstāšanās
 7. LAF Prezidenta vēlēšanas
 8. LAF Kodeksa grozījumi
 9. Citi jautājumi
 10. LAF Statūtu labojumi
 11. LAF Apelācijas tiesas un tiesas priekšsēdētāja ievēlēšana

Saskaņā ar LAF Prezidija lēmumu no 16.02.2022 prezidenta kandidātu izvirza 10% no visiem LAF juridiskajiem biedriem kas reģistrēti līdz 31.12.2021 (ne mazāk kā 6 biedri)

Kandidātu pieteikumu termiņš 21.03 plkst. 17:00. Iesniegumu iesniedz elektroniski parakstītu uz laf@laf.lv vai ar parakstiem klātienē LAF birojā.

Laf Slider 2 2