LAF
03.03.2022

Latvijas Automobiļu federācijas Prezidija paziņojums

Laf Slider 2 2

Esam vienoti ar Ukrainas autosporta federāciju, visu Ukrainas autosporta saimi un Ukrainas tautu.  

Ņemot vērā, ka Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas režīma  darbības ir noziegums pret Ukrainas tautu un pret cilvēci kopumā, Latvijas Automobiļu federācijas prezidijs ārkārtas sēdē nolēma:

  1. Latvijas Automobiļu federācijas licencēti pieteicēji, braucēji, rīkotāji un tiesneši, nedrīkst piedalīties Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas rīkotajās sacensībās un LAF neizsniegs atbalsta vēstules dalībai tajās.
  2. Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas sportistiem un komandām, kurām ir izsniegta šo valstu licence dalībai jebkādā formā autosporta pasākumā, nav atļauts piedalīties Latvijā rīkotājās nacionālajās un starptautiskajās sacensībās.
  3. Izsniegtās LAF licences Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, kuru izsniegšanas pamats ir bijis Latvijas vai citas ES valsts izsniegtas uzturēšanās atļaujas ar faktisku dzīves vietu Latvijā vai ES dalībvalstī, ir spēkā esošas. 
  4. Lēmums spēkā līdz tālākiem lēmumiem vai tā atcelšanai.

Ar cieņu,
Latvijas Automobiļu federācijas Prezidijs

We stand for the President of Ukraine Autosport federation all Ukrainian motorsport society and Ukrainian people.

Based on the fact that actions of the regime of the Russian Federation and the Republic of Belarus are a crime against the Ukrainian people and against humanity in general. Therefore, the Presidium of the Latvian Automobile federation (LAF) decided:

1. Latvian Automobile Federation license holders’ entrants, teams, drivers, organizers, marshals and officials cannot participate in the competitions organized by the Russian Federation and the Republic of Belarus and LAF will not issue authorizations for participation in such competitions.

2. Entrants, teams, drivers, organizers, marshals and officials licensed by the Russian Federation and the Republic of Belarus are not allowed to participate in any form of motorsport events in Latvia, national or international. 

3. Licenses issued by the LAF to the citizens of Russian Federation and the Republic of Belarus are valid because are issued based on a permanent residence permit issued by Latvia or another EU country and also with an actual residence in Latvia and or  EU Member State.

4. This decision is valid until any other related decision.

Respectfully,

Presidium of the Latvian Automobile federation