Drifta komisija
19.02.2022

LAF Drifta komisijas padome sasauc kārtējo biedru sapulci

218235115 4230357800385242 4080050401040016300 N

Latvijas Automobiļu federācijas Drifta komisijas padome sasauc kārtējo biedru sapulci, saskaņā ar LAF Drifta komisijas struktūrvienības nolikuma 4 punktu, šī gada 5. martā, plkst. 12:00, Biķernieku kompleksās sporta bāzes galvenajā ēkā vai Zoom platformā, norises veids tiks precizēts līdz 28. februārim. Sapulce norisināsies ņemot vērā valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus.

218235115 4230357800385242 4080050401040016300 N

Darba kārtība
1. Biedru reģistrācija
2. Mandātu komisijas ziņojums par biedru skaitu
3. Drifta komisijas vadītājas E.Berķes atskaite par padarīto darbu no 2018. gada līdz 2022. gada sezonai
4. Komisijas vadītāju kandidātu prezentācijas
5. Komisijas vadītāja vēlēšanas
6. Dažādi jautājumi

Aicinām iesūtīt priekšlikumus drifta komisijas padomei un komisijas vadītāju kandidātu pieteikumus līdz 28. februārim uz e-pastu eline@driftlatvia.com.

Kandidātiem jāpievieno savs CV un redzējums par komisijas darbu nākamajiem četriem gadiem.

Saskaņā ar LAF Struktūrvienības Drifta komisijas nolikuma punktu:

3.4. DK Biedru Sapulci veido un tajā ir tiesīgi piedalīties sekojoši biedri:
3.4.1 Personas, kurām ir aktuāla , LAF izdota, sportista gada licence attiecīgajās komisijas
Sporta Disciplīnās;
a) Ja Biedru Sapulci rīko tekošajā gadā no 01.janvāra līdz 30.aprīlim, tad aktuāla
licence ir tā, kas izsniegta par iepriekšēja gada sezonu.
b) Ja Biedru Sapulci rīko tekošajā gadā no 01.maija līdz 31.decembrim, tad aktuāla
licence ir tā, kas izsniegta par tekošā gada sezonu.
3.4.2. Juridiskas personas (sporta klubi un organizācijas), kuri ir pieteikuši (reģistrējuši LAF
biedru uzskaites sistēmā) līdzdalību attiecīgajās Sporta Disciplīnās, biedram – juridiskajai
personai ir viena balss Biedru Sapulcē; Juridiskajām personām ir jābūt apmaksātai LAF
biedra maksai uz esošo gadu.
3.4.3. DK Padomes locekļi un Prezidija locekļi.