LAF
05.07.2021

Atkārtotā LAF Biedru pilnsapulce 2021. gada 14. jūlijā

Laf Slider 2 2

LAF Preizdijs sasauc atkārtotu biedru pilnsapulci, kas norisināsies 14. jūlijā, plkst. 18:00 tiešsaistes platformā “Zoom”. Sapulces saite tiks nosūtīta biedriem uz e-pasta adresēm, kas norādītas sistēmā www.laflicences.lv. 

Plānotā dienas kārtība:

1. Atskaite par 2020. gadu

2. Revidenta ziņojums

3. 2021. gada sekretariāta budžets

4. Dažādi / LAF kodeksa izmaiņas ar 2022. gadu.

Pilnvarojumus lūdzu sūtīt uz e-pastu laf@laf.lv

Laf Slider 2 2