LAF
15.01.2021

ATGĀDINĀM PAR SPĒKĀ ESOŠAJIEM IEROBEŽOJUMIEM

Laf Slider 2 2

“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – MK rīkojums), pieejams tīmekļvietnē: https://www.vestnesis.lv/op/2021/4B.2

Līdz 25.janvārim spēkā iepriekš noteiktie ierobežojumi: 

Pārtraukta sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norise iekštelpās (izņemot MK rīkojuma 5.17.3. apakšpunktā minētajām personām – Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu profesionālu sportistu (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās), Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņu, kā arī tādu Latvijas jauniešu un junioru izlašu sportistu treniņi, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules čempionātā, notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās un uz tiem neattiecas šā rīkojuma 5.17.1. un 5.17.2. apakšpunktā minētie nosacījumi).

Savukārt MK rīkojuma 5.17.3. apakšpunktā ir precizētas to sportistu kategorijas, kuras organizētā uz uzraudzītā veidā var turpināt sporta treniņus iekštelpās, iekļaujot izņēmumā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un Augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņus (kuriem sporta treniņi ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa un kuru objektīvu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams īstenot attālināti), kā arī tādu Latvijas jauniešu un junioru izlašu sportistus, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules čempionātā.

(!) Izņēmums attiecas tikai uz attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas organizētiem un uzraudzītiem oficiāliem izlases treniņiem, kurus vada attiecīgās izlases sporta treneri. Atsevišķi individuāli sporta bāzu apmeklējumi, kas nenotiek federācijas organizēta izlašu treniņprocesa ietvaros un kurus nevada izlases treneri, joprojām ir aizliegti. 

Vēršam uzmanību, ka joprojām par visu procesu, kas saistīts ar augstākā līmeņa sportistu treniņiem, kas iekļauti MK rīkojuma 5.17.3. apakšpunktā minētajā izņēmumā, ir atbildīga, pirmkārt, attiecīgā sporta veida federācija (gan par Covid-19 izplatību ierobežojošu protokolu izstrādi un to ieviešanas uzraudzību un kontroli, gan par citu sporta federācijas noteikumu ievērošanas kontroli), otrkārt, attiecīgā sporta organizācija/klubs, kas organizē sporta treniņus un, treškārt, paši sportisti. Jebkura prasību neizpilde un risku nepietiekama vadība var būt par iemeslu, lai Izglītības un zinātnes ministrija un valdība kopumā pārskatītu noteiktos izņēmumus.

Ārtelpās paliek spēkā esošais regulējums (tai skaitā arī attiecībā uz profesionālās ievirzes sportā un interešu izglītības sportā programmu īstenošanu) –  joprojām vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 personas (neieskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus), kā arī nedrīkst izmantot ģērbtuves. 

Jāievēro jau iepriekš noteiktā papildus prasības ārtelpām – ne vairāk kā 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj konkrētās vietas infrastruktūra. Sporta treniņu (nodarbību) norises vietās ārtelpās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 20.00. Ierobežojumi noteikti sporta inventāra nomai, kas nebūs atļauta iekštelpās (attiecīgi, piemēram, kalnu slēpošanas bāzēs slēpošanas inventāru saņemt un nodot varēs tikai ārtelpās, bet ne ejot iekšā inventāra mājās).

Sacensību regulējums paliek esošais – tikai augstākā līmeņa sporta sacensības izolētā veidā un bez skatītājiem.

Joprojām gan treniņi, gan sacensības attiecībā uz augstāko līgu komandu sporta spēļu profesionāliem sportistiem attiecas tikai uz tiem, kam tā ir pamata nodarbošanās un kas nav nodarbināti ārpus konkrētās sporta komandas. Taču dalība komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensībās turpmāk būs iespējama arī nepilngadīgiem profesionāliem sportistiem (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās).

Informācijas apkopojums:

Latvijas Sporta federāciju padome