LAF
28.02.2023

29. martā notiks ikgadējā LAF biedru sapulce

Laf Slider 2 2

Latvijas Automobiļu federācija informē, ka 29. martā plkst. 18:00 notiks ikgadējā LAF biedru sapulce. Sapulces norises vieta LAF birojs – Gustava Zemgala gatve 71, Rīga.

Sapulces darba kārtība:
18.00 – 18.10 Sapulces dalībnieku reģistrācija
18.10 – 19.30 Sapulces darba kārtībā ietvertie jautājumi:
1. Sapulces atklāšana
2. Ziņojums par biedru sapulcē klātesošo biedru skaitu
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
4. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
5. Atskaite par 2022. gadu
6. 2023. gada sekretariāta budžeta plāns
7. Citi jautājumi
8. Sapulces noslēgums