LAF
19.02.2024

26. martā notiks kārtējā LAF biedru pilnsapulce

Laf Slider 2 2

Latvijas Automobiļu federācija izsludina kārtējo LAF biedru pilnsapulci, kas notiks šī gada 26. martā plkst. 18.00 LAF Birojā un Zoom platformā. Visiem biedriem līdz sapulces dienai jāaizpilda delegāta veidlapas forma, arī tiem, kas pārstāv sevi paši, un jānosūta uz laf@laf.lv. Tāpat veidlapā jāatzīmē, vai piedalīsies klātienē vai Zoom platformā. Links uz Zoom platformu tiks nosūtīts tikai tiem biedriem, kas būs aizpildījuši un atsūtījuši veidlapu.

Veidlapa lejupielādei pieejama šeit: Delegata veidlapa_LAF

LAF biedru pilnsapulces darba kārtībā:
18.00 – 18.10 Sapulces dalībnieku reģistrācija
18.10 – 19.30 Sapulces darba kārtībā ietvertie jautājumi:
1. Sapulces atklāšana
2. Ziņojums par biedru sapulcē klātesošo biedru skaitu
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
4. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
5. Atskaite par 2023. gadu
6. 2024. gada sekretariāta budžeta plāns
7. Citi jautājumi
– LAF Struktūvienības nolikuma izmaiņu apstiprināšana
– Labojumi un papildinājumi LAF kodeksā
8. Sapulces noslēgums