Šosejas komisija
23.02.2024

25. februārī Biķerniekos notiks LAF Šosejas komisijas biedru sapulce

Laf Slider 2 2

LAF Šosejas komisija izlsudina šosejas komisijas biedru sapulci šī gada 25. februārī Biķernieku trases (BKSB) administrācijas ēkā. LAF Šosejas komisijas padomes priekšsēdētāja kandidātu pieteikumi tiek pieņemti līdz 23. februārim uz e-pastu laf@laf.lv.

Tiem, kas nevar ierasties, lūgums pilnvarot kādu pārstāvēt Jūs LAF Šosejas komisijas biedru sapulcē – PILNVARA.

Sapulcei būs iespējams pieslēgties arī attālināti – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjM2MTNmMzktNzVmZi00NGIxLWIwMGMtMTRkMmJkMzY1MWFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aea63210-b41d-4353-814f-d6a3e92eca79%22%2c%22Oid%22%3a%22214ad336-1b12-402b-a4db-8394dacbedbd%22%7d

Darba kārtībā:
11.00 – 12.00 Dalībnieku reģistrācija
12.00 Sapulces atklāšana un J. Ducmaņa atskaite par 2019 – 2023 gadiem.
12.30 Šosejas komisijas padomes priekšsēdētāja kandidātu uzstāšanās
13.00 LAF Šosejas komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes vēlēšanas 2024 – 2027 g.
13.15 Sapulces noslēgums