LAF
04.04.2023

19. aprīlī atkārtoti notiks ikgadējā LAF biedru sapulce

Laf Slider 2 2

Latvijas Automobiļu federācija informē, ka 29. martā uz ikgadējo LAF biedru sapulci ieradās vien 7 biedri, tādēļ kvoruma neesamības dēļ tā nevarēja notikt. Līdz ar to LAF atkārtoti izlsudina ikgadējo LAF biedru sapulci, kas notiks 19. aprīlī plkst. 18:00. Sapulces norises vieta LAF birojs – Gustava Zemgala gatve 71, Rīga.

 

Sapulces darba kārtība:
18.00 – 18.10 Sapulces dalībnieku reģistrācija
18.10 – 19.30 Sapulces darba kārtībā ietvertie jautājumi:
1. Sapulces atklāšana
2. Ziņojums par biedru sapulcē klātesošo biedru skaitu
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
4. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
5. Atskaite par 2022. gadu
6. 2023. gada sekretariāta budžeta plāns
7. Citi jautājumi
8. Sapulces noslēgums