LAF
27.03.2024

18. aprīlī atkārtoti notiks ikgadējā LAF biedru pilnsapulce

Laf Slider 2 2

Latvijas Automobiļu federācija informē, ka 26. martā uz ikgadējo LAF biedru pilnsapulci ieradās 32 biedri, kas diemžēl bija par maz, lai būtu kvorums. Līdz ar to tā nevarēja notikt un LAF atkārtoti izsludina ikgadējo LAF biedru pilnsapulci, kas notiks 18. aprīlī plkst. 18:00 LAF birojā (Gustava Zemgala gatve 71, Rīga) un Zoom platformā. Paldies visiem biedriem, kas veltīja savu laiku, ierodoties uz pirmo pilnsapulci.

Visiem biedriem līdz pilnsapulces dienai jāaizpilda delegāta veidlapas forma, arī tiem, kas pārstāv sevi paši, un jānosūta uz laf@laf.lv. Tāpat veidlapā jāatzīmē, vai piedalīsies klātienē vai Zoom platformā. Links uz Zoom platformu tiks nosūtīts tikai tiem biedriem, kas būs aizpildījuši un atsūtījuši veidlapu.

Veidlapa lejupielādei pieejama šeit: Delegata veidlapa_LAF

LAF biedru atkārtotās pilnsapulces darba kārtībā:
18.00 – 18.10 Sapulces dalībnieku reģistrācija
18.10 – 19.30 Sapulces darba kārtībā ietvertie jautājumi:
1. Sapulces atklāšana
2. Ziņojums par biedru sapulcē klātesošo biedru skaitu
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
4. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
5. Atskaite par 2023. gadu
6. 2024. gada sekretariāta budžeta plāns
7. Citi jautājumi
– LAF Struktūvienības nolikuma izmaiņu apstiprināšana
– Labojumi un papildinājumi LAF kodeksā
8. Sapulces noslēgums