Svarīgākais atkārtotajā LAF Biedru pilnsapulcē

PUBLICĒTS: 13.04.2017 PLKST. 10:24

11.aprīlī, viesnīcā ABC, plkst.17.30 notika atkārtotā Latvijas Automobiļu federācijas biedru pilnsapulce, kas tika rīkota saskaņā ar Statūtiem, jo iepriekšējā sapulcē, kura notika 25.martā, nebija balsu vairākuma, jeb kvoruma.

Ieradās 16 biedru, un saskaņā ar Statūtiem sapulce bija lemtspējīga, taču bez tiesībām apstiprināt izmaiņas Statūtos. Tika apspriesti visi darba kārtībā noteikti jautājumi, no kuriem svarīgākie bija LAF prezidenta Jāņa Nagļa ziņojums par LAF 2016. gada darbu, aktivitātēm un budžetu, 2017. gada budžeta projektu un LAF zvērināta revidenta ziņojums par LAF 2016. gada pārskatu. Vēl Latvijas Automobiļu federācija, sadarbībā ar juristu, izstrādāja precizējošus skaidrojumus par vairākiem terminiem LAF Kodeksā, šīs izmaiņas tika pieņemtas vienbalsīgi. LAF Kodeksa jaunā apstiprinātā versija elektroniski jau ir pieejama LAF mājaslapā šeit.

Latvijas Automobiļu federācija pateicas visiem biedriem, kuri ieradās un izrādīja iniciatīvu.

Atkārtotās LAF biedru pilnsapulces pilnais protokols tiks publicēts LAF mājaslapā tuvākajā laikā.

Preses relīzi sagatavoja:

Kristīne Pavlovska

LAF preses sekretāre

prese@laf.lv

www.laf.lv

Latvijas autosporta aktualitātes
Augšā!