Komisijas kontakti

LAF Trofireidu komisijas padomes sastāvs:

Krišjānis Vīdušs

Komisijas padomes priekšsēdētājs

Atbild par visu kas padarīts un kas nav padarīts, vada un organizē komisijas darbu, pārstāv LAF Trofi reidu komisiju NEZ, atbildīgs par reklāmu, PR, finanšu piesaisti, LAF prezidijā virza vēlamajā virzienā komisijas mērķus, starptautisko attiecību koordinators.
Tālr.: +371 26664992
E-pasts: krisjanis@trofi.lv, trofi@trofi.lv

Māris Podiņš

Pateiks visu par jūsu sporta transporta līdzekļa tehnisko stāvokli un tā atbilstību tehniskajiem noteikumiem, var konsultēt par tehnisko noteikumu prasībām arī ārpus sacensībām.
Tālr.: +371 29510940
E-pasts: maris.cp@inbox.lv

Austris Gailītis

Pārstāv sacensību posmu organizatorus, kā arī to intereses LAF Trofi reidu komisijā.
Tālr.: +371 29174981
E-pasts: austris@luksti.lv

Arnis Namajuns

LAF Trofi reidu komisijā apcer tehniskos jautājumus. Organizatoru pārstāvis.
E-pasts: namajuns@trofi.lv

Gabriels Žīgurs

Ir bijis tik daudz sacensībās, kas zina vairāk nekā kāds var iedomāties par sacensībām.
Tālr.: +371 29250112
E-pasts: gabriels4x4@gmail.com

Mārtiņš Kaļķis

Datorvalodu pavēlnieks, mājas lapas dīdītājs. Tehnikas bieds
Tālr.: +371 29248605
E-pasts: martini@trofi.lv

Ilze Eglīte

Rakstītā vārda pavēlniece, komisijas daile un grācija.
Tālr.: +371 26562444
E-pasts: i_eglite@inbox.lv