Komisijas kontakti

LAF Standartautomobiļu komisijas padomes sastāvs (no 16.12.2017.):

Eduards Kalve

Komisijas padomes priekšsēdētājs
Tālr.: +371 29114344
E-pasts: eduards.kalve@gmail.com

Jānis Sniedzāns

Priekšsēdētāja vietnieks
Tālr.: +371 29400787

Padomes locekļi:

Elvijs Sproģis

LAF SAK Tehniskās komisijas vadītājs
Tālr.: +371 27126326

Gatis Krastiņš
Voldemārs Kalve
Itars Siliņš
Dāvis Kalniņš