Saistošie likumi

Sporta likums

Publisku izklaides un  svētku pasākumu drošības likums

MK noteikumi par kārtību kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā

MK noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

MK trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība