Rīkošanas atļaujas saņemšanas kārtība

***

Autosporta sacensību norise COVID-19 apstākļos – LAF vadlīnijas

***

Vispārējais klasifikators medicīnas aprīkojumam LAF sacensībās

Prasības rīkotājiem sacensību reģistrēšanai LAF oficiālajā sacensību kalendārā

Treniņu organizēšanas pieteikums iesniegšanai LAF

Rīkošanas atļaujas saņemšanas kārtība

LAF Rallija komisijas treniņu rīkošanas noteikumi

LAF Drifta komisijas sacensību organizēšanas noteikumi

LAF Drifta komisijas treniņu organizēšanas noteikumi