Prezidija sēžu protokoli

Prezidija sēžu protokoli

2020

Prezidija sēdes protokols no 19.08.2020

Prezidija sēdes protokols no 22.07.2020

Prezidija sēdes protokols no 10.06.2020

Prezidija sēdes protokols no attālinātās sēdes Zoom tiešsaistes platformā 13.05.2020

Prezidija sēdes protokols no attālinātās sēdes Zoom tiešsaistes platformā 15.04.2020

Prezidija sēdes protokols no 10.03.2020

Prezidija sēdes protokols no 09.02.2020

Prezidija sēdes protokols no 14.01.2020

2019

Prezidija sēdes protokols no 11.12.2019

Prezidija sēdes protokols no 05.11.2019

Prezidija sēdes protokols no 25.09.2019

Prezidija sēdes protokols no 17.04.2019

Prezidija sēdes protokols no 06.03.2019

Prezidija sēdes protokols no 29.01.2019

2018

Prezidija sēde 12.12.2018.

Prezidija sēde 13.11.2018.

Prezidija sēde 17.10.2018.

Prezidija sēde 25.07.2018.

Prezidija sēde 23.05.2018.

Prezidija sēde 18.04.2018.

Prezidija sēde 07.03.2018.

Prezidija sēde 13.02.2018.

Prezidija sēde 17.01.2018.

2017

Prezidija sēde 27.12.2017.

Prezidija sēde 15.11.2017.

Prezidija sēde 18.10.2017.

Prezidija sēde 20.09.2017.

Prezidija sēde 16.08.2017.

Prezidija sēde 19.07.2017.

Prezidija sēde 17.05.2017.

Prezidija sēde 18.01.2017.

Prezidija sēde 15.02.2017.

Prezidija sēde 01.03.2017.

Ārkārtas prezidija sēdes lēmums 07.03.2017.

Prezidija sēde 07.03.2017.

Prezidija sēde 21.03.2017.

Prezidija sēde 12.04.2017.

2016

Prezidija sēde 20.01.2016.

Prezidija sēde 24.02.2016.

Prezidija sēde 18.05.2016.

Prezidija sēde 20.07.2016.

Prezidija sēde 17.08.2016.

Prezidija sēde 21.09.2016.

Prezidija sēde 02.11.2016.

Prezidija sēde 14.12.2016.