Iestāties LAF

Lai kļūtu par Latvijas Automobiļu federācijas biedru:

– jāizveido lietotāja profils portālā www.laflicences.lv un jāpiesakās biedra statusa iegūšanai,
– jāsamaksā iestāšanās maksa 140 EUR un biedra nauda par tekošo gadu 115 EUR, saskaņā ar: 2018.gada diferencēto biedra maksu nolikums