LAF darbība un vērtības

Biedrība Latvijas Automobiļu federācija (LAF) ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atzīta sporta federācija. LAF dibināta 1992.gadā un mūsu galvenais uzdevums ir ieviest pārdomātu uzraudzību autosporta sacensībās, treniņbraucienos un visos citos ar auto braukšanu saistītos pasākumos, kā arī izstrādāt un ieviest dzīvē tādus noteikumus, kas nodrošinātu sacensību drošību.

  • Kas šobrīd ir LAF?

LAF ir biedrība, kuras biedri ir juridiskas personas – biedrības un SIA. Federācijā ir sporta veidu komisijas (kartinga, krosa, rallija, standarta automobiļu, šosejas, drifta un trofi reidu komisijas), kuras izstrādā un ievieš nepieciešamos dokumentus katrā sporta veida disciplīnā. Komisijas sastāvā ir pieredzējuši cilvēki, kas brīvprātīgi strādā autosporta attīstībai. Papildu sporta veidu komisijām, federācijā ir arī savs tehniskais dienests un tiesnešu padome. Mūsu speciālisti piedalās visaugstākā līmeņa starptautiskās sacensībās – tādās kā F1 un WRC un WRX. Mūsu tiesnešus pasaulē pazīst un ciena. Šī starptautiskā sadarbība un pieredze dod iespēju arī vietējā mēroga sacensībās nodrošināt augsti kvalificēta personāla piesaisti.

  • LAF vērtības

Mēs esam par drošu un godīgu autosportu, lai tas būtu amatieru sports vai visaugstākā līmeņa sacensības.

Mēs uzskatām, ka jauniešu piesaiste autosportam ir šī aizraujošā sporta veida nākotne.

Mēs gribam, lai ikvienas auto sacensības, treniņi vai paraugdemonstrējumi notiktu droši dalībniekiem, tiesnešiem, organizatoriem un skatītājiem.

Mēs ticam, ka brīvprātīgie darbinieki dod nenovērtējamu ieguldījumu autosporta attīstībā.

  • LAF darbība

LAF mērķis ir izstrādāt tādu sacensību dokumentāciju, kas nodrošinātu drošus un pārdomātus apstākļus visiem, kas dodas uz autosporta sacensībām – gan braucējiem, gan tiesnešiem, gan skatītājiem. Gluži tāpat, kā pasaulē attīstās tehnoloģijas un tiek ieviesti jauni drošības standarti, arī mēs pastāvīgi pilnveidojamies.

Biedrības „Latvijas Automobiļu federācija” darbības mērķis ir  apvienot savus biedrus, lai:

1) nodrošinātu automobilistu kustības vienotību un aizsargātu tās materiālās un morālās intereses visā Latvijā un ārvalstīs,

2) organizētu autosporta un auto tūrisma pasākumus, radītu iespēju Latvijas iedzīvotājiem nodarboties ar autosportu un auto tūrismu,

3) sekmētu LAF biedru inventāra un apkalpošanas dienestu uzlabošanu,

4) attīstītu sakarus ar Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kuras ir ieinteresētas sekmēt Latvijas autosporta attīstību,

5) izstrādātu un īstenotu autosporta ilgtermiņa plānus un programmas,

6) apzinātu Latvijas Valsts autosporta vēsturi,

7) koordinētu autosporta komisiju un  klubu darbību Latvijā

8) sastādītu Latvijā notiekošo autosporta sacensību kalendārus, apstiprinātu to nolikumus un izdotu saistošos drošības un organizatoriskos noteikumus,

9) apstiprinātu un atbalstītu dalībniekus, komandu sastāvus un delegātus līdzdalībai Latvijā un ārvalstīs notiekošajām starptautiskajām sacensībām u.c. pasākumiem,

10) organizētu starptautisko un nacionālo sporta licenču saņemšanu,

11) veiktu pasākumus speciālistu un tiesnešu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā,

12) licencētu sporta bāzes, sacīkšu trases u.c. sporta objektus, kas paredzēti sacensību norisei,

13) izskatītu un ierosinātu jautājumus par sporta kvalifikācijas, goda nosaukumu u.c. apbalvojumu piešķiršanu sportistiem, treneriem un tiesnešiem, noteiktā kārtībā izskata disciplināros jautājumus,

14) sadarbotos ar Latvijas sporta organizācijām, Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kuras ir ieinteresētas sekmēt Latvijas autosporta attīstību,

15) pārstāvētu Latviju Starptautiskajā Automobiļu federācijā (FIA).