Drifts

Drifts

Kas ir drifts?

Drifts ir ekstrēmais autosporta veids. Atšķirībā no citiem autosporta veidiem, driftā ātrums nav viens no svarīgākajiem kritērijiem, pēc kura nosaka sacensību uzvarētāju. Drifta sacensību dalībniekiem sānslīdē jāveic noteikta asfaltēta līkumu sērija (parasti, ne vairāk kā 3-6 līkumi) pēc iespējas lielākā leņķī attiecībā pret līkumu, tiesnešu noteiktā trajektorijā. Drifta sacensības tiesā 3 tiesneši, kas nosaka punktu skaitu kvalifikācijā un nosaka uzvarētāju tandēmu (pāra) braucienos .

Sacensības notiek vairākās kārtās. Sākumā notiek kvalifikācijas braucieni. Katram dalībniekam ir 2 iespējas uzstādīt pēc iespējas augstāku rezultātu. Katrs braucējs savu braucienu uzsāk ar 0 punktu skaitu. Par katru pareizi izbrauktu trases daļu, un braucienu kopumā, tiek piešķirti punkti, atkarībā no leņķa, noteiktās trajektorijas un stila. Maksimālais punktu skaits ir 100. Tiek ieskaitīts viens – labākais brauciens un dalībnieki, saskaņā ar shēmu, tiek sarindoti pāros pa 2 tā saucamajā „eglē”, kas, atkarībā no kvalifikācijas rezultāta, nosaka kurš būs pretinieks tandēmu braucienos. Dalībnieki kvalifikācijas braucienus uzsāk no stāvoša starta, tad ir jāpaātrinās līdz vērtēšanas zonas sākumam (to dēvē arī par sānslīdes sākuma zonu), kurā dalībniekam ir jāsāk savi vērtējošais brauciens. Tad sportistiem jāveic visa noteiktā līkumu sērija, piebraucot noteiktās vietās ar automašīnas priekšējo vai aizmugurējo buferi, nezaudējot sānslīdi. Finišs – gaitā.

Kvalifikācijas braucienu kritēriji ir:

Josla jeb trajektorija (nosaka tiesneši pirms sacensībām. Tie ir tā saucamie „clipping points” vai „clipping zone”, kas ir noteiktas vietas trasē, kur dalībniekam sānslīdē jāpiebrauc pēc iespējas tuvāk, tos nenotriecot. Var būt priekšējie un aizmugurējie „cliping points”, tātad tiesneši var noteikt, kurā vietā trasē jāpiebrauc ar automašīnas priekšējo vai aizmugurējo buferi. „Clipping point” ir nepieciešamās saskares punkts, kas tiek apzīmēts ar novietotu pilonu uz asfalta vai trases malā. „Clipping zone” ir saskares zona, kas var būt atzīmēta kā zona starp 2 piloniem, novietotiem uz asfalta vai trases malā. Ja trasē ir saskares zona, dalībniekam jāspēj vadīt automašīna tā, lai atrastos sānslīdē visas zonas garumā attiecīgi vai nu ar priekšējo vai aizmugurējo buferi. Dažkārt tiesneši var noteikt, ka notriekts pilons netiek ieskaitīts kā kļūda. Vērtējošās zonas var tikt uzzīmētas trases ietvaros vai nu ar taisnstūra veida figūrām, vai līnijām, kuras ļauj precīzāk novērtēt izpildīto uzdevumu) Maksimālais punktu skaits – 35.

Leņķis (ar kādu dalībnieks spēj vadīt spēkratu visas noteiktās trases garumā, attiecībā pret līkumu, nezaudējot ātrumu un nesagriežoties. Lenķa maksimālo vai minimālo daudzumu nosaka tiesneši pirms sacensību sākuma) Maksimālais punktu skaits – 35.

Stils. Šis kritērijs iedalās trīs iedaļās. Iemetiens (sānslīdes uzsākšana) tiek vērtēts cik agresīvi tiek uzsākts vērtējošais brauciens, vai nav novēlota sānslīdes uzsākšana, korekciju neesamība tā izpildē. Maksimālais punktu skaits – 10. Pašatdeve tiek vērtēts cik pārliecinoši sacensību dalībnieks izmanto savas tehnikas un savas braukšanas spējas visā trases garumā. Tiek vērtēts cik agresīvi sacensību dalībnieks izpilda tiesnešu uzdoto uzdevumu. Maksimālais punktu skaits – 10. Plūdenums – spēja savienot visu trases garumu no sānslīdes uzsākšanas līdz finišam bez asām leņķa, ātruma izmaiņām, pēc tiesnešu norādītā formāta. Maksimālais punktu skaits – 10.

Dalībnieks var saņemt „0” punktus par kvalifikācijas braucienu gadījumā, ja nespēj savaldīt savu automašīnu un sagriežas trasē (nekontrolējama sānslīde), vai arī pārtrauc sānslīdi un brauc taisni kādā no trases daļām. Dažkārt tiesneši arī sagriešanos pēc finiša (vērtējamās zonas beigām) var definēt kā nekontrolējamu sānslīdi un par braucienu dalībniekam piešķirt „0” punktu. Brauciens netiek ieskaitīts, ja sānslīde tiek uzsākta par vēlu, ja dalībnieks izbrauc ārpus norādītās trases robežas, brauc sānslīdē nepareizā virzienā. Atsevišķos gadījumos brauciens var netikt ieskaitīts, ja tiesneši uzskata, ka šāds brauciens nav nosekojams.

Tandēmu egle var būt TOP 32, TOP 16 vai – gadījumos, ja ir maz dalībnieku klasē – arī TOP 8. Tandēmu braucieni tiek veikti pa pāriem, katram pārim ir 2 braucieni. Uz katru braucienu dalībnieki mainās vietām – pirmajā braucienā labākās kvalifikācijas vietas ieguvējs brauc pa priekšu, otrs dalībnieks viņam seko, savukārt otrajā braucienā otrādi. Pēc 2 braucieniem tiesneši nosaka šī pāra uzvarētāju, kas turpina cīnīties nākamajā kārtā. Tandēmu braucienos pa priekšu braucošā dalībnieka uzdevums ir precīzi veikt trasi, kā kvalifikācijā, savukārt dalībniekam, kas seko – jākopē tas, ko dara priekšā braucošais dalībnieks, atrodoties pēc iespējas tuvāk priekšā braucošā sportista automašīnai.

Par tandēmu braucieniem dažādās valstīs piešķir dažādu punktu skaitu, tomēr tas nemaina būtību – katrs tiesnesis 2 braucienu summā izvēlas to, kas viņaprāt bija labāks un pārliecinošāks. Tiesnešu viedokļi var atšķirties, tādēļ izlemj vairākums – no 3 tiesnešiem vismaz 2 jāsakrīt viedoklim. Ja braucēju sniegums 2 braucienu summā tiesnešu acīs bijis līdzvērtīgs – var tikt piešķirts pārbrauciens („OMT” – „one more time” no angļu val.). Pārbrauciens nozīmē, ka dalībnieku pāris atkal brauc 2 braucienus – vienreiz viens pa priekšu, otrreiz – otrs. Parasti sacensībās vienam pārim var būt līdz 2 pārbraucieniem. Atkarībā no attiecīgās valsts noteikumiem, gadījumā, ja tiesneši nevar vienoties par uzvarētāju arī pēc 2 pārbraucieniem, pāris brauc vēlreiz 1 hītu līdz kāds no dalībniekiem pieļauj pirmo kļūdu un tad uzvara ir pretinieka rokās. Jāatzīst, ka šādu gadījumu gan ir ļoti maz.

Tā kā drifts ir subjektīvs sporta veids, daudz kur pasaulē tiek ieviesti arī dažādi tehniski jauninājumi, kas palīdz tiesnešu darbā, tomēr tandēmu braucienus novērtēt var tikai cilvēks.

Drifts kā sporta veids katrā valstī attīstās savā virzienā, katrā valsī ir savas nianses un Japāna, kurā aizsākās šī kultūra, šobrīd no tā, ko mēs saprotam ar „driftu” jau ir atvirzījusies ļoti tālu un noteikumi, saskaņā ar kuriem tiek rīkotas sacensības Japānā, nu pilnībā atšķiras no augstāk minētā un no tā, kā brauc pārējā pasaulē.