LAF prezidijs

PUBLICĒTS: 04.10.2010 PLKST. 12:44

Prezidents Jānis Naglis (tiesības pārstāvēt atsevišķi, pilnvaras līdz 2018. gada martam)

Viceprezidents Andris Zvingēvics (tiesības pārstāvēt kopā ar vēl diviem Prezidija locekļiem, pilnvaras līdz 2018. gada martam)

Viceprezidents Raimonds Kisiels (tiesības pārstāvēt kopā ar vēl diviem Prezidija locekļiem, pilnvaras līdz 2018. gada martam)

Ģenerālsekretāre Linda Medne (tiesības pārstāvēt atsevišķi, pilnvaras līdz 2018. gada martam)

Rallija komisijas priekšsēdētājs Jānis Krastiņš (tiesības pārstāvēt kopā ar vēl diviem Prezidija locekļiem, pilnvaras līdz 2018. gada martam)

Krosa komisijas priekšsēdētāja Inta Ulme (tiesības pārstāvēt kopā ar vēl diviem Prezidija locekļiem, pilnvaras līdz 2018. gada martam)

Šosejas komisijas priekšsēdētājs Jānis Ducmanis (tiesības pārstāvēt kopā ar vēl diviem Prezidija locekļiem, pilnvaras līdz 2019. gada martam)

Rallijreidu komisijas priekšsēdētājs Gabriels Žīgurs (tiesības pārstāvēt kopā ar vēl diviem Prezidija locekļiem, pilnvaras līdz 2018. gada martam)

Kartinga komisijas priekšsēdētājs Valdis Brutāns (tiesības pārstāvēt kopā ar vēl diviem Prezidija locekļiem, pilnvaras līdz 2019. gada martam)

Standartauto komisijas priekšsēdētājs Juris Mūrnieks (tiesības pārstāvēt kopā ar vēl diviem Prezidija locekļiem, pilnvaras līdz 2018. gada martam)

Trofi-reidu komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Vīdušs (tiesības pārstāvēt kopā ar vēl diviem Prezidija locekļiem, pilnvaras līdz 2018. gada martam)

PREZIDIJA SAPULČU PROTOKOLI

2014.gads

Prezidija sapulce 22.01.2014.

Prezidija sapulce 05.03.2014.

LAF biedru sapulce 15.03.2014.

Prezidija sapulce 02.04.2014.

Prezidija sapulce 28.05.2014.

Prezidija sapulce 20.08.2014.

Prezidija sapulce 19.12.2014.

2015.gads

Prezidija sapulce 28.01.2015.

Prezidija sapulce 18.02.2015.

Prezidija sapulce 11.03.2015.

LAF biedru sapulce 14.03.2015.

Prezidija sapulce 08.04.2015.

LAF biedru sapulces protokola pielikums Nr.1

LAF biedru sapulces protokola pielikums Nr.2

Prezidija sapulce 06.05.2015.

Prezidija sapulce 29.07.2015.

Prezidija sapulce 07.10.2015.

Prezidija sapulce 28.10.2015.

Prezidija sapulce 25.11.2015.

Prezidija sapulce 18.12.2015.

2016.gads

Prezidija sapulce 20.01.2016.

Prezidija sapulce 24.02.2016.

LAF biedru sapulce 22.03.2016.

Prezidija sapulce 20.07.2016.

Prezidija sapulce 17.08.2016.

Prezidija sapulce 21.09.2016.

Prezidija sapulce 02.11.2016.

Prezidija sapulce 14.12.2016.

2017.gads

Prezidija sapulce 18.01.2017.

Prezidija sapulce 15.02.17.

Ārkārtas Prezidija sēdes 07.03.2017. lēmums

Prezidija sapulce 01.03.2017.

Prezidija sapulce 07.03.2017. ar turpinājumu 21.03.2017.

Prezidija sapulce 21.03.2017.

Biedru sapulces protokols 25.03.2017.

Biedru sapulces protkokols 11.04.2017.

Prezidija sapulce 12.04.2017. labots

Prezidija sapulces 17.05.2017.

 

Apelācijas tiesas sēžu protkoli

Apelācijas tiesas sēdes protokola izraksts 13.12.2016.

Apelācijas tiesas lēmums 19.05.2015.

Apelācijas tiesas lēmums 06.11.2014.

Autošosejas sportista Andreja Paupera apelācijas prasība, saņemta LAF 27.09.2013.

Apelācijas tiesas sēdes protokols 28.10.2013.

 

Latvijas autosporta aktualitātes
Augšā!