LAF Biedru sapulce

PUBLICĒTS: 20.02.2017 PLKST. 11:53

Pamatojoties uz biedrības ”Latvijas Automobiļu federācija”  (LAF) statūtu  p. 7.3. Prezidijs sasauc kārtējo Biedru sapulci.

Uzaicinām Jūsu biedrības/sporta kluba vadītāju vai tā pilnvarotu personu  pārstāvēt  savu biedrību LAF biedru sapulcē, kura notiks š.g. 25.martā, plkst. 10:00 – dalībnieku reģistrācija, sapulces sākums plkst.10:30, Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē  Administrācijas ēkā , S.Eizenšteina iela 2.

Darba kārtība:

 1. Dalībnieku reģistrācija
 2. Sapulces atklāšana.
 3. Balsu skaitīšanas   komisijas  ievēlēšana.
 4. Darba kārtības apstiprināšana.
 5. Darba  reglamenta  apstiprināšana.
 6. LAF prezidenta  ziņojums:
 7. LAF sekretariāta 2016. gada budžeta pārskats un 2017. gada budžeta  projekts.
 8. LAF zvērināta  revidenta ziņojums par LAF 2016. gada pārskatu
 9. LAF 2016. gada pārskata  un 2017.  gada budžeta  apstiprināšana.
 10. Informācija par aktualitātēm autosportā
 • LAF Kodeksa izmaiņas

11.  Dažādi.

Jūsu priekšlikumus  biedru sapulces   darba  kārtības un lēmumu projektiem  papildinājumiem gaidīsim  līdz 2017.gada 15. martam.

Priekšlikumus   un delegātu veidlapas  lūdzam iesniegt  LAF birojā,  G.Zemgala gatve 71  vai  sūtīt uz e-pastu laf@laf.lv

Kā arī atgādinām, ka sapulcē tiesīgi piedalīties tie biedri, kas nokārtojuši savas finansiālās saistības

Delegāta veidlapa

Latvijas autosporta aktualitātes
Augšā!