Padomes lēmumi, sapulces

PUBLICĒTS: 22.02.2012 PLKST. 14:54

Trofireidu komisijas biedru sapulces 07.01.2017. protokols

Trofireidu komisijas biedru ārkārtas sapulce 25.04.2014.

LAF Trofireidu komisijas Padome

Sastāvs:
Krišjānis Vīdušs: Atbild par visu kas padarīts un kas nav padarīts, vada un organizē komisijas darbu, pārstāv LAF Trofi reidu komisiju NEZ, atbildīgs par reklāmu, PR, finanšu piesaisti, LAF prezidijā virza vēlamajā virzienā komisijas mērķus, starptautisko attiecību koordinators. Tel. 26664992 e-pasts: krisjanis@trofi.lv, trofi@trofi.lv.

Māris Podiņš : Pateiks visu par jūsu sporta transporta līdzekļa tehnisko stāvokli un tā atbilstību tehniskajiem noteikumiem, var konsultēt par tehnisko noteikumu prasībām arī ārpus sacensībām. Tel. 29510940, e-pasts: maris.cp@inbox.lv

Austris Gailītis Pārstāv sacensību posmu organizatorus, kā arī to intereses LAF Trofi reidu komisijā. Tel. 29174981 e-pasts: austris@luksti.lv

Arnis Namajuns: LAF Trofi reidu komisijā apcer tehniskos jautājumus. Organizatoru pārstāvis.e-pasts:namajuns@trofi.lv

Gabriels Žīgurs: Ir bijis tik daudz sacensībās, ka zina vairāk nekā kāds var iedomāties par sacensībām. Tel. 29250112, e-pasts: gabriels4x4@gmail.com

Mārtiņš Kaļķis: Datorvalodu pavēlnieks, mājas lapas dīdītājs. Tehnikas bieds Tel. 29248605, e-pasts:martini@trofi.lv

Ilze Eglīte: Rakstītā vārda pavēlniece, komisijas daile un grācija. Tel. +371 26562444, e-pasts:i_eglite@inbox.lv

Augšā!