LAF rekvizīti

PUBLICĒTS: 03.10.2010 PLKST. 13:26

Biedrība “Latvijas Automobiļu federācija”
Reģ. Nr. LV 50008022671
Jurid. adrese: Gustava Zemgala gatve 71, Rīga, LV -1039

“Swedbanka”
Konta Nr. LV55HABA000140J032785
Kods: HABALV22

“Nordea Bank Finland Plc” Latvijas fil.
Konta Nr. LV56NDEA0000081965999
Kods: NDEALV2X

“Citadele banka”
Konta Nr. LV35PARX0007162740002
Kods: PARXLV22

Augšā!